PHÁP LÝ

Cam kết chất lượng dịch vụ - SLA

Cam kết chất lượng dịch vụ - SLA

LowendViet luôn mong muốn các khách hàng có thể cảm thấy thực sự an tâm và quyết định dễ dàng trong việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nên LowendViet đưa ra các điều khoản Cam kết chất lượng dịch vụ ( Service Level Agreement – SLA ) bao gồm:

1.Cam kết về tính sẵn sàng của hệ thống

LowendViet cam kết dùng hết nỗ lực của mình đảm bảo thời gian uptime hàng tháng của hệ thống luôn sẵn sàng tối thiểu ở mức 99% (đối với gói dịch vụ NAT) và 99,99% (với gói dịch vụ Premium) trong suốt một chu kỳ thanh toán. Trong trường hợp LowendViet không đáp ứng được cam kết trên, khách hàng có đầy đủ điều kiện để nhận được phí dịch vụ đền bù, hoặc số ngày sử dụng đền bù.

Các định nghĩa:

– “Thời gian uptime hàng tháng” được tính bằng cách lấy 100% số phút trong tháng trừ đi phần trăm số phút thời gian hệ thống ở “trạng thái không sẵn sàng”. Thời gian uptime hàng tháng không bao gồm thời gian bảo trì và các trường hợp loại trừ được quy định ở Điều 2 và Điều 3 trong cam kết dịch vụ. Chỉ những vấn đề phát sinh từ phía chúng tôi như: hư hỏng thiết bị phần cứng, thiết bị mạng, ổ cứng và nguồn điện mới được coi là lỗi từ chúng tôi. Các vấn đề khác liên quan đến việc quản lý máy chủ ảo cũng như các phần mềm chạy bên trong máy chủ ảo được xem là lỗi của khách hàng và không được xem xét đến trong cam kết.

– “Trạng thái không sẵn sàng” là trạng thái server của khách hàng không thể kết nối ra bên ngoài.

 • Phí đền bù dịch vụ sẽ được cộng vào số dư tài khoản (balance) để sử dụng cho các kỳ thanh toán tiếp theo.
 • Phí đền bù dịch vụ không được chuyển nhượng hoặc áp dụng cho tài khoản khác.
 • Quý khách hàng cũng có thể được nhận phí đền bù hoặc hạn sử dụng tùy theo yêu cầu cụ thể từ phía khách hàng hoặc phương án chủ động từ phía LEV (hạn sử dụng được làm tròn theo đơn vị “ngày”).

2.Bảo trì hệ thống định kỳ

Bảo trì hệ thống là công việc bắt buộc thực hiện để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ được cung cấp đến Khách hàng. Việc bảo trì có thể được lên kế hoạch thực hiện vào bất kỳ ngày nào trong tuần và có thể vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tiến hành việc bảo trì ở các thời điểm ít ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng nhất. Việc bảo trì hệ thống sẽ được LowendViet tiến hành theo cách như sau:

 • Những bảo trì không ảnh hưởng tới hoạt động server của khách hàng sẽ được tiến hành bất cứ ngày nào mà không cần thông báo trước.
 • Những bảo trì ảnh hưởng tới hoạt động server của khách hàng sẽ được thông báo trước.

Trong một số trường hợp đặc biệt khẩn cấp, hệ thống có thể sẽ chưa kịp thông báo ngay tới khách hàng, rất mong quý khách hàng thông cảm.

3.Các trường hợp loại trừ

LowendViet sẽ không chịu trách nhiệm đền bù cũng như tính sẵn sàng của dịch vụ trong các trường hợp sau:

 • Các lỗi trả về của website hoặc lỗi xuất phát từ dữ liệu của khách hàng trên Hosting, máy chủ.
 • Các trường hợp gây ra bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, khủng bổ, cấm vận, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, các tấn công DNS, tấn công DDOS hoặc các sự cố mạng quốc gia.
 • Các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt sử dụng được quy định trong mục 5 của điều khoản sử dụng.
 • Các trường hợp mà nguyên nhân phát sinh liên quan đến việc quản lý, vận hành server và các phần mềm, ứng dụng chạy trên server do khách hàng thực hiện hoặc bên thứ ba tham gia thực hiện.
 • Các trường hợp mà nguyên nhân phát sinh liên quan đến thiết bị hay phần mềm, công nghệ khác của khách hàng hoặc thiết bị hay phần mềm, công nghệ khác của bên thứ ba.
 • Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về giá trị của dữ liệu của khách hàng được đặt trên dịch vụ. Chúng tôi chỉ có thể đền bù cho thời gian gián đoạn của dịch vụ, tối đa bằng chu kì thanh toán cước của khách hàng.
 

Nhận xét của khách hàng