PREMIUM VPS

Premium VPS là VPS IP riêng với hiệu năng cao, được tối ưu cấu hình cho các công việc đòi hỏi IP riêng như Web Server, offer, nuôi Account...

Bảng giá PREMIUM VPS TẠI LowendViet

PLAN VCORE CPU RAM DISK BANDWIDTH PRICE NOTE  
D1 1 2 GB 20 GB SSD 1000 GB $3.5/mo  
D2 2 4 GB 40 GB SSD 2000 GB $7/mo  
D3 3 5 GB 60 GB SSD 3000 GB $10/mo  
D4 4 8 GB 60 GB SSD 4000 GB $15/mo  
D6 6 12 GB 60 GB SSD 6000 GB $21/mo  
D7 8 8 GB 60 GB SSD 8000 GB $26/mo  
D8 8 16 GB 100 GB SSD 8000 GB $28/mo  
 
 

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7

Cam kết chất lượng dịch vụ SLA

LowendViet cam kết 100% hoàn tiền

VÌ SAO CHỌN TÍNH NĂNG WEB CLOUD HOSTING CỦA LowendViet?

01

 

Công cụ quản lý mạnh mẽ

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

02

 

Hỗ trợ chuyển dữ liệu & fix lỗi

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

03

 

Tối ưu hóa trên từng website

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

04

 

Dễ dàng thao tác & quản lý

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

05

 

Tốc độ xử lý cao nhất

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

06

 

Backup dữ liệu mỗi ngày

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

PREMIUM VPS

Premium VPS là VPS IP riêng với hiệu năng cao, được tối ưu cấu hình cho các công việc đòi hỏi IP riêng như Web Server, offer, nuôi Account...

Bảng giá PREMIUM VPS TẠI LowEndViet

PLAN

VCORE CPU

RAM

DISK

BANDWIDTH

PRICE

NOTE

 

D1

1

2 GB

20 GB SSD

1000GB

$3.5/mo

 

D2

2

4 GB

40 GB SSD

2000GB

$7/mo

 

D3

3

5 GB

60 GB SSD

5000GB

$10/mo

 

PLAN

VCORE CPU

RAM

DISK

BANDWIDTH

PRICE

NOTE

 

D4

4

8 GB

60 GB SSD

4000GB

$15/mo

 

D6

6

12 GB

60 GB SSD

6000GB

$21/mo

 

D7

8

8 GB

60 GB SSD

8000GB

$26/mo

 

 
 

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7

Cam kết chất lượng dịch vụ SLA

VPSVN cam kết 100% hoàn tiền

VÌ SAO CHỌN TÍNH NĂNG WEB CLOUD HOSTING CỦA VPSVN?

01

 

Công cụ quản lý mạnh mẽ

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

02

 

Hỗ trợ chuyển dữ liệu & fix lỗi

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

03

 

Tối ưu hóa trên từng website

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

04

 

Dễ dàng thao tác & quản lý

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

05

 

Tốc độ xử lý cao nhất

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

06

 

Backup dữ liệu mỗi ngày

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

PREMIUM VPS

Premium VPS là VPS IP riêng với hiệu năng cao, được tối ưu cấu hình cho các công việc đòi hỏi IP riêng như Web Server, offer, nuôi Account...

Bảng giá PREMIUM VPS TẠI LowEndViet

PLAN

VCORE CPU

RAM

DISK

BANDWIDTH

PRICE

NOTE

 

D1

1

2 GB

20 GB SSD

1000GB

$3.5/mo

 

PLAN

VCORE CPU

RAM

DISK

BANDWIDTH

PRICE

NOTE

 

D2

2

4 GB

40 GB SSD

2000GB

$7/mo

 

PLAN

VCORE CPU

RAM

DISK

BANDWIDTH

PRICE

NOTE

 

D3

3

5 GB

60 GB SSD

3000GB

$10/mo

 

PLAN

VCORE CPU

RAM

DISK

BANDWIDTH

PRICE

NOTE

 

D4

4

8 GB

60 GB SSD

4000GB

$15/mo

 

PLAN

VCORE CPU

RAM

DISK

BANDWIDTH

PRICE

NOTE

 

D6

6

12 GB

60 GB SSD

6000GB

$21/mo

 

PLAN

VCORE CPU

RAM

DISK

BANDWIDTH

PRICE

NOTE

 

D7

8

8 GB

60 GB SSD

8000GB

$26/mo

 

PLAN

VCORE CPU

RAM

DISK

BANDWIDTH

PRICE

NOTE

 

D8

8

16 GB

100 GB SSD

8000GB

$28/mo

 

 
 

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7

Cam kết chất lượng dịch vụ SLA

VPSVN cam kết 100% hoàn tiền

VÌ SAO CHỌN TÍNH NĂNG WEB CLOUD HOSTING CỦA VPSVN?

01

 

Công cụ quản lý mạnh mẽ

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

02

 

Hỗ trợ chuyển dữ liệu & fix lỗi

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

03

 

Tối ưu hóa trên từng website

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

04

 

Dễ dàng thao tác & quản lý

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

05

 

Tốc độ xử lý cao nhất

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

06

 

Backup dữ liệu mỗi ngày

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng giúp các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý.

 

VPS/SERVER VÀ NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Nhận xét của khách hàng