Các chức năng cơ bản quản lý VPS với LEV VPS Manager

15/05/2022

Khi quý khách đăng nhập vào trang quản lý, nếu quý khách quý khách có ít hơn 50 VPS, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra trạng thái hoạt động của tất cả VPS trong tài khoản

Các chức năng cơ bản

1. Kiểm tra trạng thái

Khi quý khách đăng nhập vào trang quản lý, nếu quý khách quý khách có ít hơn 50 VPS, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra trạng thái hoạt động của tất cả VPS trong tài khoản. Ngược lại, nếu quý khách có nhiều hơn 50 VPS, hệ thống sẽ hiển thị nút Check status/Ấn để kiểm tra. Quý khách có thể ấn vào nút này hoặc chọn nhiều VPS để kiểm tra tình trạng như sau

Các trạng thái chính bao gồm:

  1. Đang chạy/Running: VPS đang hoạt động bình thường

  2. Đã dừng/Stopped : VPS đã tắt

  3. Tạm khóa/Suspended: VPS tạm bị khóa không sử dụng được (có thể do chưa gia hạn, vi phạm chính sách…)

  4. Không rõ/Unknown: Trạng thái mặc định

  5. IO Error: Lỗi hệ thống, vui lòng liên hệ hỗ trợ

2. Ghi chú

Quý khách có thể ghi chú bất kì nội dung gì cho từng VPS để tiện nhận diện, quản lý.

3. Thao tác tắt, bật và khởi động lại

Bật VPS: dùng trong trường hợp VPS bị tắt/stopped và quý khách cần bật/start lại

Dừng VPS: Chỉ dùng chức năng này khi VPS bị treo hoặc không thể đăng nhập. Thao tác này giống như việc bấm nút nguồn trên máy tính, sẽ khiến ngắt điện trên VPS và khiến VPS Dừng ngắt ngay lập tức. Do đó, một số dữ liệu chưa được lưu hoặc đang trong tiến trình lưu sẽ bị mất. Quý khách nên dùng chức năng SHUTDOWN của Windows bên trong VPS để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Khởi động lại: Chỉ dùng chức năng này khi VPS bị treo hoặc không thể đăng nhập. Thao tác này giống như việc bấm nút nguồn trên máy tính, sẽ khiến ngắt điện trên VPS và khiến VPS khởi động lại ngay lập tức. Do đó, một số dữ liệu chưa được lưu hoặc đang trong tiến trình lưu sẽ bị mất. Quý khách nên dùng chức năng RESTART của Windows bên trong VPS để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Recommended

Cáp quang biển gặp sự cố ngày 30 Tết

10/02/2023

Cáp quang biển AAE-1 gặp sự cố

10/02/2023

Giảm giá 5% tổng hóa đơn cho đơn hàng gia hạn từ 6 tháng trở lên

22/05/2022

Hướng dẫn đổi port mặc định Remote Desktop

22/05/2022